Ta bort spår

Om du vill ta bort spår från din Walkman ansluter du din Walkman till en dator och öppna programvaran som du använder till att överföra spår, t.ex. Media Go och Content Transfer. Om du använder Windows Explorer eller Finder på en Mac för att överföra spår använder du Windows Explorer eller Finder på en Mac för att ta bort spår.
Tips
  • Använd Media Go eller Content Transfer för att ta bort provdata som förinstallerats på en del modeller.

Obs
  • Ta inte bort och döp inte om ”MUSIC”-mappen. Annars kan du eventuellt inte visa eller spela upp spåren på din Walkman.