Begränsa volymen (AVLS (Volume Limit))

Du kan ställa in AVLS (Automatic Volume Limiter System) för att begränsa den maximala volymen för att förhindra hörselproblem eller distraktioner som t.ex. ljud som läcker ut vid höga volymer, tryckande känsla i öronen och fara när ljud från omgivningen är blockerat.
AVLS är som standard inaktiverat.
Obs
  • AVLS-inställningen är endast tillgänglig medan uppspelning är pausad.

  1. Starta din Walkman.

  1. Tryck och håll in Nästa-knappen () i cirka 5 sekunder medan du håller VOL+ -knappen intryckt () tills OPR-lampan lyser orange.

OPR-lampan släcks när du släpper Nästa- och VOL+ -knappen. OPR-lampan blinkar grönt två gånger och AVLS aktiveras.
Volymen hålls på en måttlig nivå.

Om du vill inaktivera AVLS-inställningen ska du upprepa steg 1 och 2. När AVLS inaktiveras blinkar OPR-lampan rött två gånger i steg 2.