Ställa in uppspelningsläget

Din Walkman har flera olika uppspelningslägen enligt följande.

Läge
Beskrivning
Normalt
Spåren i din Walkman spelas upp i den ordning de ligger i spårlistan. [Mer information]
Blandad
Spåren i din Walkman spelas upp i slumpvis ordning. [Mer information]
Spellista
Spåren i din Walkman spelas upp i den ordning som gäller för spellistan. [Mer information]
ZAPPIN Short
4 sekunder av varje spår i din Walkman spelas upp i sekvens. [Mer information]
ZAPPIN Long
15 sekunder av varje spår i din Walkman spelas upp i sekvens. [Mer information]