Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Om din Walkman inte fungerar som förväntat kan du försöka lösa problemet med följande steg.
  1. Leta upp problemets symtom i denna handbok och prova de åtgärder som visas där.

  1. Anslut din Walkman till en dator för att ladda batteriet.

Vissa problem kan lösas genom att du laddar batteriet. [Mer information]
  1. Tryck på RESET-knappen med en penna eller ett gem etc.

Kontrollera följande innan du återställer din Walkman.
  • Din Walkman får inte vara ansluten till en dator.

  • Din Walkman får inte spela upp musik.

  1. Kontrollera information gällande problemet i Hjälp för den enskilda programvaran.

  1. Leta upp information om problemet på en av webbplatserna för kundsupport. [Mer information]

  1. Om de ovan angivna tillvägagångssätten inte löser problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Tips
  • Inga data raderas genom att din Walkman återställs.