Ström

Batteriets laddning håller inte länge.
 • Användningstemperaturen är under 5 °C.

 • Batteritiden blir kortare på grund av dess egenskaper. Detta är inte ett fel.

 • Batteriets laddningstid är inte tillräcklig.

 • Ladda batteriet tills OPR-lampan släcks. OPR-lampan lyser medan laddning pågår.

 • Volymnivån är hög.

 • Om du höjer volymen förkortas batteritiden eftersom detta ökar förbrukningen av batteriström.

 • Du har inte använt din Walkman under en längre period.

 • Batteriets prestanda förbättras med upprepade laddningar och urladdningar.

 • När batteritiden halverats även efter att du laddat batteriet fullt är det dags att byta ut batteriet.

 • Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

 • Din Walkman laddas inte om datorn ställs i strömsparläge som till exempel viloläge, och laddas i detta fall ur.

 • Koppla bort USB-dockan när batteriet är fulladdat.

 • När det gäller en Mac-dator ska du klicka på utmatningsikonen för [WALKMAN] på sidofältet i Finder för att koppla bort den.

 • Förhindra att datorn ställs i viloläge.

 • Strömmen på din Walkman stängs inte av efter användning.

 • Se till att stänga av strömmen efter användning och skjut låsknappen för att låsa (ström)-knappen för att förhindra att din Walkman startas oavsiktligt.

Din Walkman kan inte ladda batteriet.
 • USB-dockan (medföljer) är inte ordentligt ansluten till en USB-port på en dator.

 • Koppla bort USB-dockan och anslut den igen.

 • Använd USB-dockan.

 • Om terminalerna inte är rena rengör du dem med en mjuk borste, t.ex. en tandborste, som är fuktad med vatten.

 • Ta bort din Walkman från USB-dockan och upprepa anslutningen till och borttagningen från USB-dockan flera gånger.

 • Batteriet laddas i en omgivningstemperatur på under 5 °C eller över 35 °C.

 • Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. [Mer information]

 • Datorn är inte påslagen.

 • Starta datorn.

 • Datorn har ställts i viloläge.

 • Avbryt datorns viloläge.

 • Om symptomen som du upplevt inte motsvarar de som visas ovan ska du trycka på RESET-knappen på din Walkman [Mer information] och återansluta den till datorn med USB-dockan.

 • Du har inte använt din Walkman i mer än ett år.

 • Beroende på förhållandena när du använder din Walkman kan batteriet ha försämrats. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Det tar lång tid för din Walkman att starta.
 • Det kan ta tid att starta om många filer eller mappar är lagrade. Medan din Walkman startar upp avges ett ljud.