Ansluta till en dator

Datorn känner inte av din Walkman.
 • Din Walkman är inte ordentligt ansluten till USB-dockan (medföljer).

 • Anslut din Walkman ordentligt och stadigt i USB-dockan. Laddningen startar (OPR-lampan tänds i rött) även om den inte anslöts ordentligt men det är möjligt att datorn inte känner av din Walkman. I så fall tar du bort din Walkman från USB-dockan och därefter ansluter du den till USB-dockan igen.

 • Om terminalerna inte är rena rengör du dem med en mjuk borste, t.ex. en tandborste, som är fuktad med vatten.

 • Ta bort din Walkman från USB-dockan och upprepa anslutningen till och borttagningen från USB-dockan flera gånger.

 • Den återstående batteriladdningen är låg eller otillräcklig.

 • Ladda upp batteriet. När du för första gången använder din Walkman eller om du inte har använt din Walkman under en lång tid kan det ta några minuter innan datorn känner av den, även om laddningen redan har startat (OPR-lampan tänds i rött). Kontrollera att datorn känner av din Walkman efter att den har varit ansluten till datorn i cirka 5 minuter.

Det går inte att överföra data till din Walkman från en dator.
 • Om du överför filer genom att dra-och-släppa dem på en dator där Windows Media Player 11 eller senare inte är installerat går det bara att överföra en begränsad mängd filer genom att dra-och-släppa dem.

 • Installera Windows Media Player 11 eller senare från Windows Media Player-nedladdningsplatsen och överför därefter filer genom att dra-och-släppa dem igen. Innan du installerar Windows Media Player 11 eller senare på datorn ska du kontrollera om din programvara eller tjänst motsvarar Windows Media Player 11 eller senare. Mer information om användning av eller support för Windows Media Player finns på följande webbplats:
  http://support.microsoft.com/

 • Din Walkman är inte ordentligt ansluten till USB-dockan (medföljer).

 • Ta bort USB-dockan och anslut den igen.

 • Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flashminnet.

 • Överför alla onödiga data tillbaka till datorn för att öka det lediga utrymmet.

 • Mer information om det högsta antalet filer som kan spelas in finns i [Mer information].

 • Spår med en begränsad uppspelningstid eller ett begränsat antal gånger som de kan spelas upp kan inte överföras på grund av begränsningar som fastställts av upphovsrättsinnehavarna. Kontakta leverantören för mer information om inställningar för individuella ljudfiler.

 • Du försöker eventuellt att överföra filer som inte har ett format som kan spelas upp.

Det går inte att installera programvara på din dator.
 • Om en annan programvara är igång kan det störa installationen. Se till att avsluta all annan programvara innan du installerar denna. Se särskilt till att koppla bort datorn från Internet och stäng ner säkerhetsprogramvara eftersom det kan belasta datorn tungt.

 • Det finns eventuellt inte tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Kontrollera mängden ledigt utrymme som krävs på hårddisken för att installera programvaran och ta bort alla onödiga filer.

 • Det går eventuellt inte att installera programvaran om du inte har ett konto med administratörsbehörighet eller om du inte har loggat in som administratör. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet eller som datorns administratör. Om dessutom tecken med två bytes används i användarnamnet ska du skapa ett nytt konto med tecken med endast en byte i användarnamnet.

 • En dialogruta för meddelanden kan döljas av installationsskärmen och få det att se ut som om installationen har stoppats. Tryck på och håll ”Alt”-knappen medan du flera gånger trycker på ”Tab”. När dialogrutan visas följer du anvisningarna i den.

Förloppsindikatorn på installationsskärmen fortsätter inte medan programvaran installeras. Eller, hårddiskens åtkomstlampa lyser inte under flera minuter.
 • Vänta tills installationen är klar, eftersom den fortgår långsamt. Installationen kan ta 30 minuter eller mer beroende på den dator som används.

Media Go startar inte.
 • Programvaran startar eventuellt inte om datorns drift har ändrats, t.ex. genom en uppdatering av Windows-operativsystemet etc.

Media Go svarar inte (fryser).
 • Vid överföring eller borttagning av spår från en dator som har 64-bitars versionen av Windows Vista kan ett fel uppstå i Windows-operativsystemet. I detta fall går du till Microsofts supportsida och söker efter ”Artikel-ID: 972839”.

Din ”WALKMAN” identifieras inte av Media Go.
 • Din Walkman kanske inte identifieras av datorn. Ta bort och återanslut USB-kabeln.

 • Programvaran har eventuellt inte installerats på rätt sätt. Använd installationsprogrammet för att återinstallera programvaran. Importerade data påverkas inte.

 • Om åtgärderna ovan inte löser problemet ska du använda ett gem etc. för att trycka in RESET-knappen och återställa din Walkman, återanslut sedan via USB.