Vattenbeständighet

Ljudet kan bli dämpat när du använder din Walkman i vatten, till exempel när du simmar.
  • Hörlursdelarna är inte vattentäta så ljudkvaliteten för din Walkman kan försämras om vatten kommer in i hörlurarna. Om vatten kommer in i hörlurarna ska du ta bort vattnet och torka dem väl innan de används igen. [Mer information]

  • Före simning ska du sätta fast lämpliga öronsnäckor för att förhindra att vatten kommer in i hörlurarna. [Mer information]

Du tappade din Walkman i vatten.
  • Hörlursdelarna är inte vattentäta så ljudkvaliteten för din Walkman kan försämras om vatten kommer in i hörlurarna. Om vatten kommer in i hörlurarna ska du ta bort vattnet och torka dem väl innan de används igen. [Mer information]

Du spillde en dryck (till exempel kaffe eller vatten) på din Walkman eller tvättade din Walkman i en tvättmaskin.
  • Vattenbeständigheten för din Walkman är inte avsedd att skydda mot andra vätskor än färskvatten, kranvatten, sötvatten och poolvatten.

  • Skölj omedelbart av din Walkman med färskvatten i rumstemperatur eller sakta rinnande kranvatten och torka den därefter väl med en mjuk, torr duk.
    Eftersom hörlursdelarna inte är vattentäta kan ljudkvaliteten för din Walkman försämras om vatten kommer in i hörlurarna. Om vatten kommer in i hörlurarna ska du ta bort vattnet och torka dem väl innan de används igen. [Mer information]