ZAPPIN

De mest melodiska och rytmiska delarna av ett spår kan inte spelas upp med ZAPPIN-uppspelning.
  • Spåret analyserades inte av 12 TONE ANALYSIS (SensMe).

  • Överför spår med Media Go som analyserar spåren med 12 TONE ANALYSIS (SensMe) (endast Windows).

  • 12 TONE ANALYSIS (SensMe) fungerar inte med en Mac-dator. Istället spelas varje spår upp 45 sekunder in från början.

  • Om spårets längd är kortare än 30 sekunder, går det inte att lägga till de mest melodiska och rytmiska delarna.

  • Information om de mest melodiska och rytmiska delarna kan inte läggas till i linear PCM (.wav)-filer.

Det går inte att återgå till normal uppspelning från ZAPPIN-uppspelning.
  • Om du vill återgå till normal uppspelning ska du trycka på -knappen i mindre än 1 sekund. [Mer information]