Varning

Följande anvisningar är viktiga vad gäller användningen av din Walkman. Se till att följa anvisningarna nedan.
  • Kontrollera att kontakterna på din Walkman inte kortsluts med metallföremål.

  • För inte in några främmande föremål i din Walkman. Om du gör det kan det ge upphov brand eller elektriska stötar.
    Om brand uppstår eller om du får elektriska stötar ska du omedelbart stänga av din Walkman, ta bort din Walkman från USB-dockan (medföljer) och kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony-serviceverkstad.

  • Placera inte din Walkman i eld.

  • Ta inte isär och gör inga förändringar på din Walkman. Om du gör det kan det orsaka elektriska stötar. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony-serviceverkstad för byte av uppladdningsbara batterier, inre kontroller eller reparation.

  • Placera inget tungt föremål på din Walkman och utsätt inte din Walkman för kraftiga stötar. Om du gör det kan det orsaka fel eller skada.