Iakttag försiktighet!

Om användning

Följande anvisningar är viktiga vad gäller användningen av din Walkman. Se till att följa anvisningarna nedan.
 • Rör inte det uppladdningsbara batteriet med bara händer om det läcker. Eftersom vätska från batteriet kan finnas kvar i din Walkman ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare om batteriet har läckt. Om du får batterivätska i ögonen ska du inte gnida ögonen eftersom det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta en läkare.
  Om vätskan dessutom hamnat på kroppen eller kläderna ska du omedelbart skölja av den. Den kan orsaka brännskada eller annan skada om du inte gör det. Om du har blivit bränd eller skadad av batterivätska ska du kontakta en läkare.

 • Om din Walkman orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning ska du stänga av din Walkman och flytta den bort från radion eller tv-apparaten.

 • I mycket torr luft kan det kittla lite på öronen. Detta beror på att statisk elektricitet samlas i kroppen och innebär inte att det är ett fel på din Walkman.
  Effekten kan minskas genom att du använder kläder tillverkade i naturmaterial.

 • Undvik att använda din Walkman i flygplan under start och landning, i enlighet med meddelanden som ges.

 • Om du ser blixtar eller hör åska ska du genast ta av din Walkman.

 • Om du får en allergisk reaktion mot din Walkman ska du omedelbart sluta använda den och kontakta en läkare.

Om användningsmiljö

 • Använd aldrig din Walkman på en plats som utsätts för extrema ljus-, temperatur-, fukt- eller vibrationsförhållanden. Lämna dessutom aldrig din Walkman där den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i en bil parkerad i solen eller i direkt solsken. Din Walkman kan bli missfärgad, missformad eller skadad.

 • Placera inte din Walkman på en plats som är mycket dammig.

 • Lämna aldrig din Walkman på en ostadig yta eller i lutande läge.