Meddelande till användare

  • Inspelade spår får endast användas för privat bruk. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om spåren ska användas utanför denna begränsning.

  • Sony har inget ansvar för ofullständig inspelning/nedladdning eller skadade data till följd av problem med din Walkman eller dator.

  • Värme kan alstras i din Walkman under laddning om den används under en lång tidsperiod.

  • Observera att kondens kan bildas tillfälligt, t.ex. när din Walkman snabbt flyttas från en miljö med låg temperatur till hög eller används i ett rum där ett element nyss har slagits på. Kondens är ett fenomen där fukt i luften fastnar på t.ex. metallpaneler och därefter omvandlas till vätska.
    Om kondens uppstår i din Walkman ska du låta den vara avstängd tills kondensen försvinner. Om du använder din Walkman när det finns kondens kan ett fel uppstå.

  • Byt inte namn på Music-mappen.

Om provdata (*1)

Din Walkman har förinstallerade provdata.
Det går inte att återställa provdata om den raderas och vi tillhandahåller inte ny provdata som ersättning.
(*1) I vissa länder/regioner är eventuellt inte en del provdata installerade.