Om säker lyssning

Trafiksäkerhet

Använd inte din Walkman medan du kör ett motorfordon. Detta kan utgöra en trafikfara och är förbjudet i många områden.
Undvik att använda din Walkman under idrottstävlingar för att undvika skador.
Undvik att lyssna på din Walkman i situationer där det är viktigt att du hör din omgivning ordentligt.

Förhindra hörselskador

Undvik att använda din Walkman med hög volym. Hörselexperter varnar för kontinuerligt, högt och långvarigt lyssnande. Om det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda din Walkman.
Öka inte volymen snabbt, särskilt inte när du använder din Walkman. Öka volymen gradvis för att undvika att hörseln skadas av för höga nivåer.

Hänsyn till andra

Håll volymen på en måttlig nivå. Detta gör att du hör din omgivning samtidigt som du tar hänsyn till andra.

Om hörlurar med öronsnäckor

Öronsnäckorna sluter till öronen. Var därför medveten om att det finns risk för att du skadar öronen eller trumhinnorna om kraftigt tryck läggs på öronsnäckorna eller om öronsnäckorna plötsligt tas bort från öronen. När du tar av din Walkman ska du flytta den långsamt upp och ner. Ta försiktigt bort din Walkman från öronen.