Om programvaran

 • Upphovsrättslagar förbjuder kopiering av programvara eller handböcker, helt eller delvis, eller uthyrning av programvaran utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

 • Sony åtar sig inget ansvar för ekonomisk skada, utebliven vinst eller anspråk från tredje part till följd av användning av den programvara som medföljde din Walkman.

 • Programvaran som medföljer din Walkman får inte användas tillsammans med en annan utrustning än den avsedda.

 • Observera att programvarans specifikationer kan ändras utan föregående meddelande till följd av den ständigt pågående kvalitetsförbättringen.

 • Om du använder din Walkman med en annan programvara än den som tillhandahålls gäller inte garantin.

 • Funktionen för att visa språk på den medföljande programvaran är beroende av vilket operativsystem som finns installerat på din dator. För bästa resultat bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk du vill visa.

 • Vi garanterar inte att alla språk visas korrekt, med den medföljande programvaran.

 • Användarskapade tecken och vissa specialtecken kanske inte visas.

 • Förklaringarna i denna handbok förutsätter att du har grundläggande kunskaper i Windows eller Mac OS.
  Mer information om hur du använder din dator och operativsystemet finns i deras respektive handböcker.

 • För Windows-användare: Du kan installera den medföljande programvaran på en annan dator med följande procedur även om du tar bort ”Setup.exe”-filen genom att formatera det inbyggda flashminnet på din Walkman. Kopiera ”Setup.exe”-filen och ”Install”-mappen från ”Backup”-mappen på din dator till din Walkman. Anslut därefter din Walkman till en annan dator och installera programvaran. ”Backup”-mappen finns på
  C:\Program Files(*1)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270S\Backup

(*1) ”Program Files(x86)” kan visas beroende på datorns operativsystem.