Uppdatera den fasta programvaran i din ”WALKMAN”

Uppdatera den fasta programvaran med en Windows-dator

Du kan uppdatera den fasta programvaran i din Walkman. Genom att installera den senaste fasta programvaran kan du lägga till nya funktioner till din Walkman. Om du vill ha mer information om den senaste fasta programvaran och hur du installerar den ska du besöka webbplatserna för kundsupport. [Mer information]
  1. Hämta uppdateringsprogrammet till din dator från webbplatsen.

  1. Anslut din Walkman till en dator och starta därefter uppdateringsprogrammet.

  1. Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera den fasta programvaran i din Walkman.

Uppdateringen av fast programvara är klar.

Uppdatera den fasta programvaran med en Mac-dator

Kontakta närmaste serviceverkstad. Se ”Webbplats för kundsupport”.

Visa informationen för din ”WALKMAN”

Innan du uppdaterar den fasta programvaran ska du kontrollera informationen för din Walkman, t.ex. modellnamn etc. För att göra detta ansluter du din Walkman till en dator med hjälp av USB-dockan (medföljer). På datorn kontrollerar du ”information.txt” i [WALKMAN]-mappen.
Filen ”information.txt” innehåller följande information.
01: Modellnamn
02: Minneskapacitet
03: Version av fast programvara