Formatera din ”WALKMAN”

Du kan formatera det inbyggda flashminnet i din Walkman.
Obs
 • Om minnet formateras raderas alla data (spår, etc., inklusive provdata som installerats på fabriken, medföljande installationsprogram och Hjälpguide). Se till att verifiera data som lagrats i minnet innan du formaterar och exporterar viktiga data till hårddisken i en dator.

 • Se till att inte initiera (formatera) det inbyggda flashminnet i din Walkman med en dator. Om du har formaterat det med en dator ska du formatera det igen med din Walkman.

 • Det går bara att formatera medan uppspelning är pausad.

 • Om OPR-lampan lyser rött på grund av att den återstående batterinivån är låg ska batteriet laddas innan du formaterar din Walkman.

 • Även programvaran som ingår i din Walkman raderas om minnet formateras. Om du behöver installera om den ska du hämta programvaran från webbplatserna med kundsupport. [Mer information]

 • Inställningarna för blandad uppspelning, uppspelning av spellista, ZAPPIN-uppspelning, AVLS (Volume Limit) och volyminställningen återgår också till standardvärdena om minnet formateras.

 1. Starta din Walkman.

 1. Tryck och håll in -knappen i mer än 15 sekunder tills OPR-lampan snabbt blinkar orange.

Släpp -knappen. OPR-lampan lyser rött.
 1. Tryck på - eller -knappen inom 30 sekunder efter att OPR-lampan tänds och lyser rött.

OPR-lampan lyser växelvis grönt och rött varje gång du trycker på - eller -knappen.
 1. Tryck på -knappen medan OPR-lampan lyser grönt.

OPR-lampan blinkar snabbt grönt och formatering utförs. När OPR-lampan släcks är formateringen klar.
Om du trycker på -knappen medan OPR-lampan lyser rött, eller om 30 sekunder har passerat, avbryts formateringen.
Obs
 • När formateringen är klar stängs din Walkman av automatiskt. När du startar din Walkman igen återskapar din Walkman sin databas. Medan detta görs kan du eventuellt inte överföra musik eller på annat sätt använda din Walkman.

Tips
 • Du kan installera den medföljande programvaran även om du tar bort ”Setup.exe”-filen genom att formatera det inbyggda flashminnet på din Walkman. Kopiera ”Setup.exe”-filen och ”Install”-mappen från ”Backup”-mappen på din dator till din Walkman. ”Backup”-mappen finns på
  C:\Program Files(*1)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270S\Backup

(*1) ”Program Files(x86)” kan visas beroende på datorns operativsystem.
 • All programvara som lagrats i mapparna ”FOR_MAC” och ”FOR_WINDOWS” i minnet på din Walkman kan tas bort efter installation för att öka det lediga utrymmet i din Walkman. Om du tar bort dem kan du vid behov kopiera informationen i ”FOR_MAC”-mappen till din dator som en säkerhetskopia.