Om licenser och varumärken

 • ”WALKMAN” och ”WALKMAN”-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • ”12 TONE ANALYSIS” och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • SensMe och logotypen SensMe är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Mobile Communications AB.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

 • Apple, Mac och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

 • ZAPPIN och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

 • MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent utdelas på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

 • Denna produkt skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation.
  Det är förbjudet att använda eller distribuera sådan teknik utanför denna produkt utan att en licens införskaffats från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.