WALKMANNWZ-WH505/WH303

Kako ga uporabljati

Kako začeti

Spletno mesto za registracijo kupcev

Pred uporabo

Uporaba predvajalnika »WALKMAN«

Deli in krmilni gumbi

Napajanje/polnjenje

Osnovne operacije

Lučka OPR

Priključitev predvajalnika »WALKMAN« na računalnik

Inicializacija/posodabljanje

Poslušanje glasbe s predvajalnikom »WALKMAN« na različne načine

Prenos vsebine

Postopek prenosa vsebine v predvajalnik »WALKMAN«

Namestitev programa Media Go

Namestitev prenosa vsebine

Uvoz vsebine v program Media Go

Prenos vsebine v predvajalnik »WALKMAN«

Brisanje vsebine s predvajalnika »WALKMAN«

Upravljanje programa Media Go

Glasba

Predvajanje glasbe

Predvajanje ZAPPIN

Nastavitve glasbe

Nastavitve

Nastavitve glasbe

Splošne nastavitve

Obvestilo

Previdnostni ukrepi

Specifikacije

Specifikacije