Digital Media PlayerNW-ZX2

Wat is de levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij?

  • Dit is afhankelijk van de omgeving waarin uw Walkman wordt gebruikt, maar gemiddeld kan de ingebouwde oplaadbare batterij ongeveer 500 keer worden gebruikt. Door het aantal keren dat de batterij opnieuw is opgeladen of gebruikt en de omgeving waarin deze wordt gebruikt, kan de levensduur van de batterij korter worden en de capaciteit afnemen. Wanneer de bruikbare batterijduur nog maar de helft van de gebruikelijke duur is, dient de batterij te worden vervangen.

  • Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier voor meer informatie over de levensduur van de ingebouwde batterij.