Digital Media PlayerNW-ZX2

Koppeling kan niet gemaakt worden.

  • Koppel de apparaten binnen het Bluetooth-communicatiebereik.

  • Als de ondersteunende profielen verschillend zijn, kunnen uw Walkman en Bluetooth-apparaat niet gekoppeld worden. Zie "Specificaties".
  • Uw Walkman kan niet gekoppeld worden wanneer het aantal gekoppelde apparaten het maximale aantal heeft overschreden. Als u een ander apparaat wilt koppelen, verwijdert u van te voren onnodig gekoppelde apparaten.