Digital Media PlayerNW-ZX2

Het scherm voor het opgeven van de toegangssleutel wordt weergegeven wanneer u koppelt met een Bluetooth-apparaat.

  • U moet mogelijk een toegangssleutel opgeven wanneer u een verbinding tot stand brengt met bepaalde Bluetooth-apparaten. Geef dezelfde toegangssleutel op uw Walkman en het Bluetooth-apparaat op. De toegangssleutel op de Walkman is "0000". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor instructies voor het opgeven van de toegangssleutel op het Bluetooth-apparaat.