Digital Media PlayerNW-ZX2

De schermvergrendeling instellen

Als u de schermvergrendelingsfunctie inschakelt, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer het uitgeschakeld wordt. U kunt kiezen hoe u het scherm van uw Walkman vergrendelt, tussen [Slide], [Pattern], en [Passwords]. Als u het patroon, wachtwoord enzovoort vergeet, geldt dat als een reparatie die niet onder de garantie valt en moet u de reparatiekosten vergoeden.

  1. Sleep de statusbalk omlaag en tik op - [SETTINGS].
  2. Tik op [ Security] - [Screen lock] - de gewenste instelling.
    Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Hint

  • Als [Attention] wordt weergegeven, leest u de waarschuwing over de schermvergrendelingsfunctie en tikt u op [I agree] - [OK].
  • Als u [None] selecteert, wordt het scherm niet vergrendeld.

Opmerking

  • Het verdient aanbeveling een notitie te maken van de ontgrendelingscode die u hebt opgegeven en die als geheugensteuntje voor uzelf te bewaren. Als u het patroon, wachtwoord enzovoort vergeet, geldt dat als een reparatie die niet onder de garantie valt en moet u de reparatiekosten vergoeden.
  • Als u een [Pattern] hebt ingesteld voor de schermvergrendeling, stelt u een beveiligingsvraag en -antwoord in voor als u het patroon vergeet.