Digital Media PlayerNW-ZX2

Verbinding maken met een Bluetooth-audioapparaat

Sluit een gekoppeld Bluetooth-audioapparaat op uw Walkman aan terwijl de Bluetooth-functie ingeschakeld is.

  1. Sleep de statusbalk naar beneden en tik op - [BLUETOOTH].
    Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld. Zet de Bluetooth-functie aan als dit niet het geval is.
  2. Tik in de lijst [PAIRED DEVICES] op de naam van het apparaat dat u wilt verbinden.
    [Connected] wordt weergegeven onder de naam van het apparaat zolang het apparaat is aangesloten.
    Als de lijst [PAIRED DEVICES] niet wordt weergegeven of het apparaat waarmee u wilt verbinden, niet in de lijst [PAIRED DEVICES] wordt weergegeven, moet u de apparaten eerst koppelen.

Hint

  • Als het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken een NFC-functie heeft, kunt u met een aanraking het apparaat koppelen en verbinding maken.
  • Schakel de Bluetooth-functie uit als u deze niet gebruikt om het batterijverbruik te verminderen.