Digital Media PlayerNW-ZX2

Kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.

 • Als u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk, moet u een abonnement nemen op een internetprovider en toegang tot internet hebben via een draadloos LAN.
 • Zie voor meer informatie over het maken van verbinding met een Wi-Fi-netwerk "Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk".
 • Als u de Wi-Fi-instellingen correct hebt ingesteld en nog steeds geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, neemt u de volgende maatregelen.
  • Controleer de verbinding met de [Wi-Fi checker].
  • Start de Wi-Fi-functie opnieuw op.
  • Start uw Walkman opnieuw op.
  • Start het toegangspunt (router) opnieuw op.
  • Voer de versleutelingscode voor de Wi-Fi-instellingen opnieuw in.
  • Reset uw Walkman.
  • Initialiseer (formatteer) de gegevens op uw Walkman.