Digital Media PlayerNW-ZX2

Aansluiten op een computer

Sluit uw Walkman aan op een computer via USB om de Walkman op te laden of gegevens uit te wisselen.

  1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.

    Het [USB storage in use] scherm wordt weergegeven en uw Walkman is automatisch verbonden als een apparaat voor massaopslag.
    Uw Walkman kan vervolgens worden geopend door te klikken op "Computer" of "Deze pc".

Hint

  • Als [USB connected] wordt weergegeven op het scherm, tikt u op [Turn on USB storage] om de verbinding te voltooien.
  • Als u wordt gevraagd een bewerking in Windows uit te voeren, klikt u op "Annuleren" of "×".
  • Als u gegevens gaat uitwisselen tussen uw Walkman en een computer, selecteert u de te gebruiken opslag ([System storage] of [SD card]) op de Walkman.