Digital Media PlayerNW-ZX2

Een microSD-kaart formatteren

Voordat u een microSD-kaart (niet bijgeleverd) voor het eerst in uw Walkman gebruikt, zorgt u ervoor dat u de microSD-kaart formatteert met de Walkman door de stappen hieronder te volgen. Bij het formatteren van een microSD-kaart worden alle gegevens die op de microSD-kaart zijn opgeslagen, verwijderd. Pas op dat u geen belangrijke gegevens verwijdert.

  1. Sleep de statusbalk naar beneden en tik op - [SETTINGS].
  2. Tik op [ Storage], blader naar beneden en tik op [Erase SD card] - [Erase data] - [Erase everything].
    Alle gegevens die zijn opgeslagen op de microSD-kaart worden verwijderd.

Opmerking

  • Formatteer de microSD-kaart met uw Walkman wanneer u deze voor het eerst gebruikt met de Walkman.