Digital Media PlayerNW-ZX2

Equalizerinstellingen vooraf instellen

U kunt de waarden van de CLEAR BASS en de 5-band equalizer vooraf instellen als aangepaste instellingen. Als u de waarde voor CLEAR BASS verhoogt, kan uw Walkman dynamische diepe bastonen reproduceren zonder vervorming, zelfs bij hoge volumes.

  1. Tik op het startscherm op .
  2. Tik op [Sound Settings].
  3. Selecteer op het tabblad [Equalizer] [Custom], [User-defined 1] of [User-defined 2] en tik vervolgens op [OK].
  4. Sleep de schuifregelaars om het frequentiebereik en de instelling CLEAR BASS aan te passen.
    De voorinstelling is voltooid.

Opmerking

  • Als u de equalizerinstelling wilt wijzigen, stelt u de functie [ClearAudio+] in op uit.