Digital Media PlayerNW-ZX2

Uw Walkman wordt automatisch in- of uitgeschakeld.

  • Als er een storing optreedt, wordt uw Walkman automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.