Digital Media PlayerNW-ZX2

Er kan slechts een kleine hoeveelheid materiaal, zoals muziek, worden overgezet naar uw Walkman.

  • Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar op uw Walkman. Verwijder onnodig materiaal om ruimte vrij te maken.
  • Stel de bestemming voor het overzetten van materiaal in op de microSD-kaart (niet bijgeleverd) en zet het materiaal over.
  • Als materiaal dat niet kan worden afgespeeld op uw Walkman, is opgeslagen op de Walkman, kan er minder materiaal worden overgezet. Zet al het materiaal dat u niet wilt afspelen op de Walkman, weer over naar de computer om de beschikbare ruimte te vergroten.