Digital Media PlayerNW-ZX2

Opmerkingen over het opladen van de batterij

 • De oplaadtijd is afhankelijk van de omstandigheden van het batterijgebruik.
 • Als de batterijduur is verkort tot ongeveer de helft van de normale gebruiksduur als deze voldoende is opgeladen, is deze waarschijnlijk versleten. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
 • Als u uw Walkman oplaadt wanneer deze een lange tijd niet is gebruikt, herkent uw computer het apparaat mogelijk niet of reageert de Walkman wellicht niet. Laad de Walkman ongeveer 10 minuten op, waarna deze weer normaal moet gaan werken.
 • Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
 • De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen nadat deze volledig leeg is geraakt. Dit aantal kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden waaronder u uw Walkman gebruikt.
 • Laad de batterij minstens één keer in de zes maanden tot een jaar op om te voorkomen dat de kwaliteit van de batterij achteruitgaat.
 • Opladen wordt niet gegarandeerd met zelfgebouwde of aangepaste computers.
 • De werking van een USB-poort uitgebreid met een USB-hub wordt alleen gegarandeerd met een USB-hub met eigen stroomvoorziening met een geautoriseerd logo.
 • Laat uw Walkman niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptop die niet is aangesloten op netstroom. Hierdoor kan de batterij van de computer leegraken.
 • Schakel de computer niet in, start deze niet opnieuw op, activeer de computer niet uit de slaapstand en schakel de computer niet uit terwijl uw Walkman is aangesloten op de computer via USB. Dit kan ervoor zorgen dat de Walkman beschadigd raakt. Koppel de Walkman los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
 • Uw Walkman kan warm worden terwijl deze wordt opgeladen of wanneer deze gedurende lange tijd wordt gebruikt. Dit duidt niet op een storing.