Digital Media PlayerNW-ZX2

Kako ga uporabljati

Kako začeti

Spletno mesto za registracijo kupcev

Pred uporabo

Deli in krmilni gumbi

Napajanje/polnjenje

Potek začetnih nastavitev

Osnovne operacije

Uporaba gumbov

Uporaba zaslona na dotik

Pomnilniška kartica microSD

Domači zaslon

Mikrofon

Google™ Račun

Informacije o lokaciji

Priključitev predvajalnika Walkman na računalnik

Inicializacija/posodabljanje

Uporaba vsebine

Prenos vsebine

Postopek prenosa vsebine v predvajalnik Walkman

Namestitev programa Media Go

Namestitev programa Content Transfer

Uvoz vsebine v programsko opremo

Prenos vsebine v predvajalnik Walkman

Brisanje vsebine iz predvajalnika Walkman

Upravljanje programa Media Go

Bluetooth

Kaj je funkcija Bluetooth?

Vzpostavljanje povezave z zvočnimi napravami Bluetooth

Vzpostavljanje povezave Bluetooth prek menija

Nastavitve Bluetooth

Opombe o funkciji Bluetooth

NFC

Kaj je funkcija NFC?

Vzpostavljanje povezave prek funkcije NFC

Wi-Fi (brezžični LAN)

Kaj je komunikacija prek omrežja Wi-Fi?

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Opombe o povezavi Wi-Fi

Nastavitve

Nastavitve zvoka

Nastavitve Bluetooth

Splošne nastavitve

Obvestilo

Previdnostni ukrepi

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Specifikacije

Specifikacije