DigitaalikameraDSC-RX100M3

Hakemistonäyttö

Voit näyttää useita kuvia kerralla toistotilassa.

  1. Liu’uta W/T (zoom) -vipua W-suuntaan kuvan toiston aikana.
    Voit muuttaa näytettävien kuvien määrän valitsemalla
    MENU(Toisto) → [Hakemistonäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

9 kuvaa (oletusasetus)/25 kuvaa


Yhden kuvan toistoon palaaminen

Valitse haluamasi kuva ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä .


Halutun kuvan näyttäminen nopeasti

Valitse kuvahakemistonäytön vasemmalla puolella oleva palkki kiekkopainikkeella ja paina sitten kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta. Kun palkkia valitaan, voit näyttää kalenterinäytön tai kansion valintanäytön painamalla keskiössä . Lisäksi voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla kuvakkeen.