DigitaalikameraDSC-RX100M3

Sammuta näyttö

Kun painetaan näppäintä, johon [Sammuta näyttö] -toiminto on määritetty, ruutunäyttö sammutetaan.

  1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] → määritä [Sammuta näyttö] -toiminto haluamaasi näppäimeen.
  2. Paina näppäintä, johon [Sammuta näyttö] -toiminto määritettiin.