DigitaalikameraDSC-RX100M3

Videoiden kuvaaminen

Voit kuvata videoita painamalla MOVIE-painiketta.

  1. Aloita tallennus painamalla MOVIE-painiketta.

  2. Pysäytä tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen.

Huomautus

  • Kun haluat säätää valotusajan ja aukkoarvon haluttuihin arvoihin, valitse kuvaustilaksi (Video).
  • Jos käytetään esimerkiksi zoomaustoimintoa videokuvauksen aikana, tuotteen toimintaääni tallentuu. MOVIE-painikkeen toimintaääni saattaa tallentua myös silloin, kun tallennus lopetetaan painamalla MOVIE-painiketta.
  • Katso videotallennuksen jatkuva kuvausaika kohdasta ”Videoiden tallennusaika”. Kun videon tallennus on lopetettu, voit aloittaa tallennuksen uudelleen painamalla MOVIE-painiketta uudelleen. Tallennus saattaa pysähtyä tuotteen suojaamiseksi ympäristön lämpötilan mukaan.