DigitaalikameraDSC-RX100M3

Kasvojen rekister. (Järjestyksen vaihto)

Jos ensisijaisiksi rekisteröidään useita kasvoja, ensimmäisenä rekisteröidyille kasvoilla annetaan etusija. Ensisijaisuusjärjestystä voidaan muuttaa.

  1. MENU (Omat asetukset) → [Kasvojen rekister.] [Järjestyksen vaihto].
  2. Muuta ensisijaisuusjärjestystä valitsemalla kasvot.
  3. Valitse kohde.