DigitaalikameraDSC-RX100M3

Toimintovalik. aset.

Voit määrittää toiminnot, joita kutsutaan, kun painetaan Fn (Toiminto) -painiketta

  1. MENU (Omat asetukset) → [Toimintovalik. aset.] → määritä toiminto haluamaasi sijaintiin.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.