DigitaalikameraDSC-RX100M3

Keskipainikkeen toiminto

Kun keskipainikkeeseen on määritetty toiminto, voit suorittaa toiminnon helposti painamalla keskipainiketta, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

  1. MENU (Omat asetukset) [Oman painikkeen as.] [Keskipain. toiminto] → haluttu asetus.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.