DigitaalikameraDSC-RX100M3

Autom. hid. suljin (video)

Valitse, säädetäänkö valotusaikaa automaattisesti videokuvauksen aikana, jos kohde on tumma.

  1. MENU (Kamera- asetukset) → [Autom. hid. suljin] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Käyttää [Autom. hid. suljin]-toimintoa. Valotusaika pitenee automaattisesti kuvattaessa hämärässä. Voit vähentää videon kohinaa käyttämällä pitkää valotusaikaa, kun kuvataan hämärässä.

Ei käytössä:
Ei käytä [Autom. hid. suljin] -tilaa. Tallennettu video on tummempi kuin asetuksella [Käytössä], mutta voit tallentaa videoita, joissa on tasaisempi liike ja vähemmän kohteen epäterävyyttä.

Huomautus

  • [Autom. hid. suljin] ei toimi seuraavissa tilanteissa:
    • Kun [Video]-asetukseksi on valittu kuvaustilassa [Suljinaika etusijalla] tai [Käsivalotus].
    • Kun [ISO]-asetukseksi on valittu muu kuin [ISO AUTO].