DigitaalikameraDSC-RX100M3

Itselaukaisin (jatk.)

Kuvaa määritetyn kuvamäärän 10 sekunnin kuluttua. Voit valita parhaan kuvan useista kuvista.

  1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][Itselaukaisin (jatk.)].
  2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Itselauk. (jatkuva): 10 s, 3 kuvaa (oletusasetus):
Ottaa kolme peräkkäistä kuvaa 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja suljin toimii 10 sekunnin kuluttua.

Itselauk. (jatkuva): 10 s, 5 kuvaa:
Ottaa viisi peräkkäistä kuvaa 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja suljin toimii 10 sekunnin kuluttua.