DigitaalikameraDSC-RX100M3

Itselaukaisin

Tuote ottaa kuvan käyttämällä itselaukaisinta 10 tai 2 sekunnin viiveellä.

  1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][Itselaukaisin].
  2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Itselaukaisin: 10 s (oletusasetus):
Asettaa 10 sekunnin viiveen itselaukaisimen.
Kun suljinpainiketta painetaan, itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja suljin toimii 10 sekunnin kuluttua. Voit peruuttaa itselaukaisimen painamalla suljinpainiketta uudelleen.

Itselaukaisin: 2 s:
Määrittää 2 sekunnin viiveen itselaukaisimen. Tämä vähentää suljinpainikkeen painamisesta aiheutuvaa kameran tärinää.

Vihje

  • Lopeta itselaukaisin painamalla kiekkopainikkeen /-painiketta.
  • Vapauta itselaukaisin painamalla kiekkopainikkeen /-painiketta ja valitsemalla (Kertakuvaus).