DigitaalikameraDSC-RX100M3

Usean kuvan KV

Tuote ottaa jatkuvasti useita kuvia automaattisesti, yhdistää kuvat, vaimentaa kohinaa ja tallentaa ne yhtenä kuvana. Usean ruudun kohinan vaimennuksen kanssa voit valita suurempia ISO-arvoja kuin suurin ISO-herkkyys. Tallennettu kuva on yksi yhdistetty kuva.

  1. MENU (Kamera- asetukset) → [ISO] [Usean kuvan KV].
  2. Tuo asetusnäyttö esiin painamalla kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja valitse sitten haluttu arvo painamalla kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta.

Huomautus

  • Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG], tätä toimintoa ei voi käyttää.
  • Salamaa ja asetuksia [D-alueen opt.] ja [Autom. HDR] ei voi käyttää.
  • Kun [Usean kuvan KV] on valittu, toimintoa [Kuvatehoste] ei voi valita.

Vihje

  • Voit muuttaa automaattisesti asetettua ISO-herkkyysaluetta [ISO AUTO] tilan kohdassa [Usean kuvan KV]. Valitse [ISO AUTO] kohdassa [ISO], paina kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja aseta halutut arvot asetuksille [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään]. Asetusten [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään] arvoja käytetään myös kuvattaessa [ISO AUTO] -tilassa kohdassa [Usean kuvan KV].