DigitaalikameraDSC-RX100M3

AE-lukitus

Jos kohteen ja taustan välinen kontrasti on suuri, esimerkiksi kuvattaessa vastavalossa tai ikkunan lähellä olevaa kohdetta, mittaa valo pisteestä, jossa kohteen kirkkaus näyttää asianmukaiselta, ja lukitse valotus ennen kuvausta. Voit vähentää kohteen kirkkautta käyttämällä valon mittaukseen kohdetta kirkkaampaa pistettä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen. Voit tehdä kohteesta kirkkaamman mittaamalla valon kohdetta tummemmasta pisteestä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen.
  1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] ja määritä [AEL-vaihto] haluamaasi näppäimeen.
  2. Säädä tarkennus pisteeseen, jossa valotusta säädetään.
  3. Paina painiketta, johon toiminto [AEL-vaihto] on määritetty.
    • Valotus lukitaan, ja (AE-lukitus) syttyy.
  4. Tarkenna kohteeseen uudelleen ja paina suljinpainiketta.
    • Voit peruuttaa valotuksen lukituksen painamalla painiketta, johon [AEL-vaihto]-toiminto on määritetty.

Vihje

  • Jos valitset [AEL-pito]-toiminnon kohdassa [Oman painikkeen as.], voit lukita valotuksen niin pitkään kuin pidät AEL-painikkeen painettuna. [AEL-pito]-toimintoa ei voi määrittää seuraaviin [Vasen painike] tai [Oikea painike].