DigitaalikameraDSC-RX100M3

AEL sulkimella (valokuva)

Määrittää, lukitaanko valotus, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.

  1. MENU (Omat asetukset) → [AEL sulkimella] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Korjaa valotuksen, kun tarkennus on säädetty automaattisesti, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Yhden k. AF].
Käytössä:
Lukitsee valotuksen, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Ei käytössä:
Ei lukitse valotusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Käytä tätä tilaa, kun haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen.
Tuote jatkaa valotuksen säätämistä kuvattaessa [Jatkuva kuvaus]- tai [Nopea jatk. kuvaus] ‑tilassa.

Huomautus

  • Jos [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF] ja [AEL sulkimella] -asetuksena on [Ei käytössä] tai [Automaattinen], aukko lukitaan sillä hetkellä, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Jos kirkkaus muuttuu huomattavasti jatkuvan kuvauksen aikana, nosta sormi pois suljinpainikkeelta kerran ja paina sitten suljinpainike takaisin puoliväliin.
  • Jos [AEL-vaihto] on määritetty johonkin painikkeeseen toiminnolla [Oman painikkeen as.], painike saa etusijan [AEL sulkimella] -asetuksiin nähden.