DigitaalikameraDSC-RX100M3

Panoraama: Suunta

Asettaa kameran panorointisuunnan, kun otetaan panoraamakuvia.

  1. MENU (Kamera- asetukset) → [Panoraama: Suunta] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Oikea (oletusasetus):
Panoroi kameraa vasemmalta oikealle.

Vasen:
Panoroi kameraa oikealta vasemmalle.

Ylös:
Panoroi kameraa alhaalta ylös.

Alas:
Panoroi kameraa ylhäältä alas.