DigitaalikameraDSC-RX100M3

Palauta

Palauttaa tuotteen oletusasetukset. Vaikka suoritettaisiin [Palauta], tallennetut kuvat säilytetään.

  1. MENU(Asetus) → [Palauta] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kameran asetusten palaut.:
Palauttaa tärkeimpien kuvausasetusten oletusasetukset.

Palauta tehdasarvoihin:
Palauttaa kaikkien asetusten oletusasetukset.

Huomautus

  • Älä poista akkua nollauksen aikana.
  • Kun [Palauta tehdasarvoihin] -toiminto suoritetaan, tuotteeseen ladatut sovellukset voidaan poistaa. Jos haluat käyttää näitä sovelluksia uudelleen, asenna ne uudelleen.