DigitaalikameraDSC-RX100M3

Kansion nimi

Otetut kuvat tallennetaan kansioon, joka luodaan automaattisesti muistikortin DCIM-kansioon. Voit muuttaa tapaa, jolla kansioiden nimet määritetään.

  1. MENU(Asetus) → [Kansion nimi] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakiomuoto (oletusasetus):
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + MSDCF.
Esimerkki: 100MSDCF

Pvm-muoto:
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + V (viimeinen luku)/KK/PP.
Esimerkki: 10040405 (Kansion numero: 100, päivämäärä: 04/05/2014)

Huomautus

  • MP4-videokansion muoto on aina ”kansion numero + ANV01”.