DigitaalikameraDSC-RX100M3

Akkua koskevia huomautuksia

Akun lataaminen

 • Lataa akku (mukana) ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa.
 • Ladattu akku purkautuu itsekseen vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Lataa akku aina ennen tuotteen käyttämistä, jotta et menetä yhtään kuvausmahdollisuutta.
 • Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Voit käyttää osittain ladattua akkua.
 • Jos latausvalo vilkkuu ja lataus peruutetaan puolivälissä, poista akku ja asenna se sitten takaisin.
 • Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C. Akku ei ehkä lataudu tehokkaasti, jos lämpötila on tämän alueen ulkopuolella.
 • Jos tämä tuote liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty virtalähteeseen, kannettavan tietokoneen akun varaus voi laskea. Älä lataa tätä tuotetta kannettavalla tietokoneella liian pitkään.
 • Älä käynnistä tietokonetta / käynnistä sitä uudelleen, herätä sitä lepotilasta tai sammuta sitä, kun tämä tuote on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Se voi aiheuttaa tämän tuotteen toimintahäiriön. Kytke tuote ja tietokone irti ennen yllä olevien toimenpiteiden suorittamista.
 • Latauksen onnistumista ei taata, jos käytetään itse koottua tai muokattua tietokonetta.

Latausaika (Täysi lataus)

Latausaika on noin 230 minuuttia käytettäessä verkkolaitetta (mukana). Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan täysin tyhjentyneen akun lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja olosuhteiden mukaan.

Akun tehokas käyttö

 • Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on lyhyempi kylmissä paikoissa. Voit pidentää akun käyttöaikaa pitämällä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laittamalla sen tuotteeseen vasta juuri ennen kuvaamista. Jos taskussasi on metalliesineitä, esimerkiksi avaimia, varo etteivät ne aiheuta oikosulkua.
 • Akku tyhjenee nopeasti, jos salamaa tai zoomia käytetään usein.
 • Suosittelemme vara-akkujen käyttöä ja harjoituskuvien ottamista ennen varsinaisia kuvia.
 • Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
 • Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin.
 • Jos akun liitin on likainen, tuotteeseen ei ehkä voi kytkeä virtaa tai akku ei ehkä lataudu kunnolle. Puhdista tällöin akku pyyhkimällä pöly kevyesti pois pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.

Akun varaustilan ilmaisin

 • Akun varaustilan ilmaisin näkyy näytössä.

   

  A: Akun varaustaso korkea

  B: Akku tyhjä

 • Akun oikean varaustilan ilmaisin tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
 • Akun oikean varaustilan ilmaisin ei ehkä näy tietyissä käyttö- tai ympäristöolosuhteissa.
 • Jos tuotetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, tuote sammuu automaattisesti (automaattinen virrankatkaisu).
 • Jos akun varaustilan ilmaisin ei näy näytössä, tuo se näkyviin painamalla DISP (Näyttöasetus) -painiketta.

Akun säilyttäminen

 • Lataa akku täyteen ja tyhjennä se täysin sitten tuotteessa vähintään kerran vuodessa ennen säilytystä akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Voit tyhjentää akun jättämällä tuotteen diaesitystilaan, kunnes virta katkeaa.
 • Estä liittimien tahriintuminen, oikosulut yms. pitämällä akku erossa metallisista materiaaleista asettamalla se muovipussiin kuljetuksen tai säilytyksen ajaksi.

Akun käyttöikä

 • Akun käyttöikä on rajallinen. Jos samaa akkua käytetään toistuvasti tai pitkiä aikoja, akun kapasiteetti heikkenee vähitellen. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika vaihtaa akku uuteen.
 • Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.