DigitaalikameraDSC-RX100M3

Tuotteen irrottaminen tietokoneesta

Katkaisee USB-yhteyden tuotteen ja tietokoneen välillä.

Suorita vaiheiden 1–2 toimenpiteet ennen seuraavia toimenpiteitä:

  • Kaapelin irrottaminen.
  • Muistikortin poistaminen.
  • Tuotteen sammuttaminen.

  1. Napsauta tehtävärivillä (Safely remove USB Mass Storage Device).
  2. Napsauta esiin tulevaa viestiä.

Huomautus

  • Mac: Vedä ja pudota muistikortin tai aseman symboli roskakorisymboliin. Tuotteen yhteys tietokoneeseen katkaistaan.
  • Irtikytkentäkuvaketta ei välttämättä näytetä Windows 7- / Windows 8 -tietokoneissa. Tällöin voit ohittaa yllä olevat vaiheet 1 ja 2.