DigitaalikameraDSC-RX100M3

USB LUN -asetus

Parantaa yhteensopivuutta rajoittamalla USB-liitännän toimintoja.

  1. MENU (Asetus) → [USB LUN -asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita (oletusasetus):
Valitse normaalisti [Useita].

Yksi:
Valitse [USB LUN -asetus] -vaihtoehdoksi [Yksi] vain, jos yhteyttä ei voi muodostaa.