DigitaalikameraDSC-RX100M3

Näyttölaatu

Voit vaihtaa näytön laatua.

  1. MENU(Asetus) → [Näyttölaatu] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Korkea:
Näyttää korkealla laadulla.

Normaali:
Näyttää vakiolaadulla.

Huomautus

  • Asetuksella [Korkea] akun kulutus on suurempi kuin asetuksella [Normaali].