DigitaalikameraDSC-RX100M3

Suora manuaalinen tarkennus (DMF)

Voit tehdä hienosäätöä manuaalisesti, kun tarkennus on lukittu.
Voit tarkentaa kohteeseen nopeasti sen sijaan että käyttäisit manuaalista tarkennusta alusta asti. Tämä on kätevää esimerkiksi makrokuvauksessa.

  1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tarkennustila][Suora m.tark.].
  2. Tarkenna kuva automaattisesti painamalla suljinpainike puoliväliin.
  3. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja tarkenna kuvaa lisää ohjausrengasta kääntämällä.

    • Kun ohjausrengasta kierretään, tarkennusetäisyys näytetään näytössä.
  4. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.